Karte Hain Jinno Bashar Har Waqt Charcha Gaus Ka Manqabat Sharif Lyrics

Karte Hain Jinno Bashar Har Waqt Charcha Gaus Ka Manqabat Sharif Lyrics  ๐Š๐š๐ซ๐ญ๐ž ๐‡๐š๐ข๐ง ๐‰๐ข๐ง๐ง๐จ ๐๐š๐ฌ๐ก๐š๐ซ ๐‡๐š๐ซ ๐–๐š๐ช๐ญ ๐‚๐ก๐š๐ซ๐œ๐ก๐š ๐†๐š๐ฎ๐ฌ ๐Š๐š,

  ๐๐š๐ฃ ๐‘๐š๐ก๐š ๐‡๐š๐ข ๐‚๐ก๐š๐š๐ซ ๐’๐ฎ ๐€๐š๐ฅ๐š๐ฆ ๐Œ๐ž ๐ƒ๐š๐ง๐ค๐š ๐†๐š๐ฎ๐ฌ ๐Š๐š.


  Karte Hai Jinno Bashar Lyrics


  ๐๐š๐š๐ซ-๐„-๐ƒ๐จ๐ณ๐š๐ค๐ก ๐’๐ž ๐๐š๐œ๐ก๐š๐š๐ฒ๐ž๐ ๐š ๐Š๐š ๐’๐š๐ก๐š๐š๐ซ๐š ๐†๐š๐ฎ๐ฌ ๐Š๐š,

  ๐‹๐ž ๐‚๐ก๐š๐ฅ๐ž๐ ๐š ๐Š๐ก๐ฎ๐ฅ๐ ๐Œ๐ž ๐€๐๐ง๐š ๐ˆ๐ฌ๐ก๐š๐š๐ซ๐š ๐†๐š๐ฎ๐ฌ ๐Š๐š.


  ๐๐š๐ณ’๐š ๐Œ๐ž, ๐Œ๐š๐ซ๐ช๐š๐ ๐Œ๐ž, ๐Œ๐š๐ก๐ฌ๐ก๐š๐ซ ๐Œ๐ž ๐Œ๐š๐๐š๐ ๐…๐š๐ซ๐ฆ๐š๐š๐ฒ๐ž๐ง๐ ๐ž,

  ๐‡๐จ ๐‚๐ก๐ฎ๐ค๐š ๐‡๐š๐ข ๐€๐ก๐ ๐๐š๐ก๐ฅ๐ž ๐‡๐ข ๐‡๐š๐ฆ๐š๐š๐ซ๐š ๐†๐š๐ฎ๐ฌ ๐Š๐š.


  ๐Š๐ก๐š๐š๐ฅ๐ข๐ช-๐„-๐Š๐š๐ฎ๐ง-๐Ž-๐Œ๐š๐ค๐š๐š ๐๐ž ๐๐š๐ก๐ฅ๐ž ๐‡๐ข ๐‘๐จ๐ณ-๐„-๐€๐ณ๐š๐ฅ,

  ๐‹๐ข๐ค๐ก ๐ƒ๐ข๐ฒ๐š ๐‡๐š๐ข ๐Œ๐ž๐ซ๐ข ๐๐ž๐ฌ๐ก๐š๐š๐ง๐ข ๐๐ž ๐๐š๐ง๐๐š ๐†๐š๐ฎ๐ฌ ๐Š๐š.

  Karte Hai Jinno Bashar Lyrics

  ๐Š๐ฒ๐š ๐€๐ฃ๐š๐› ๐๐ž ๐๐ฎ๐œ๐ก ๐Œ๐ฎ๐ฃ๐ก๐ฌ๐ž ๐‚๐ก๐ก๐จ๐ซ ๐ƒ๐ž ๐€๐ฒ ๐Œ๐ฎ๐ง๐ค๐š๐ซ-๐๐š๐ค๐ข๐ซ,

  ๐ƒ๐ž๐ค๐ก ๐Š๐š๐ซ ๐Œ๐ž๐ซ๐ž ๐Š๐š๐Ÿ๐š๐ง ๐๐š๐ซ ๐๐š๐š๐ฆ ๐‹๐ข๐ค๐ก๐š ๐†๐š๐ฎ๐ฌ ๐Š๐š.


  ๐๐š๐ณ’๐š ๐Œ๐ž, ๐Œ๐š๐ซ๐ช๐š๐ ๐Œ๐ž, ๐Œ๐š๐ก๐ฌ๐ก๐š๐ซ ๐Œ๐ž ๐Š๐š๐ก๐ข๐ง ๐๐ก๐ข ๐˜๐š๐š ๐Š๐ก๐ฎ๐๐š,

  ๐‡๐š๐š๐ญ๐ก ๐’๐ž ๐‚๐ก๐ก๐ฎ๐ญ๐ž ๐๐š ๐ƒ๐š๐š๐ฆ๐š๐š๐ง-๐„-๐Œ๐จ๐š’๐ฅ๐ฅ๐š ๐†๐š๐ฎ๐ฌ ๐Š๐š.


  ๐‡๐š๐š๐ง ๐™๐š๐ซ๐š ๐“๐ก๐š๐ก๐ซ๐จ ๐…๐š๐ซ๐ข๐ฌ๐ก๐ญ๐จ ๐…๐ข๐ซ ๐‰๐จ ๐‚๐ก๐š๐š๐ก๐จ ๐๐ฎ๐œ๐ก๐ก๐ง๐š,

  ๐Š๐š๐ซ ๐“๐จ ๐‹๐ž๐ง๐ž ๐ƒ๐จ ๐Œ๐ฎ๐ฃ๐ก๐ž ๐๐š๐ก๐ฅ๐ž ๐๐š๐ณ๐š๐š๐ซ๐š ๐†๐š๐ฎ๐ฌ ๐Š๐š.

  Karte Hai Jinno Bashar Lyrics


  ๐’๐š๐› ๐Š๐ก๐š๐ฌ-๐Ž ๐Š๐ก๐š๐š๐ฌ๐ก๐š๐š๐ค-๐„-๐ˆ๐ฌ๐ฒ๐š๐š๐ง ๐€๐š๐ง ๐Œ๐ž ๐๐š๐ก ๐‰๐š๐š๐ฒ๐ž๐ ๐š,

  ๐‰๐จ๐ฌ๐ก ๐๐š๐ซ ๐€๐š ๐‰๐š๐š๐ฒ๐ž๐ ๐š ๐‰๐ข๐ฌ ๐–๐š๐ช๐ญ ๐ƒ๐š๐ซ๐ข๐ฒ๐š ๐†๐š๐ฎ๐ฌ ๐Š๐š.


  ๐‰๐ก๐จ๐ฅ๐ข๐ฒ๐š๐š๐ง ๐…๐š๐ข๐ฅ๐š๐š๐จ ๐ƒ๐š๐ฎ๐๐จ ๐๐ก๐ข๐ค ๐‹๐จ ๐ƒ๐š๐š๐ฆ๐š๐ง ๐๐ก๐š๐ซ๐จ,

  ๐๐š๐ญ ๐‘๐š๐ก๐š ๐‡๐š๐ข ๐€๐š๐ฌ๐ญ๐š๐š๐ง ๐๐š๐ซ ๐€๐š๐ฆ-๐๐š๐š๐๐š ๐†๐š๐ฎ๐ฌ ๐Š๐š.


  ๐€๐š๐ง๐ค๐ก ๐Œ๐š๐ฅ๐ง๐ž ๐Š๐ž ๐‹๐ข๐ฒ๐ž ๐‡๐š๐š๐ญ๐ก ๐€๐š๐ฒ๐ž ๐‚๐ก๐š๐ฎ๐ค๐ก๐š๐ญ ๐†๐š๐ฎ๐ฌ ๐Š๐ข,

  ๐’๐š๐ซ ๐‘๐š๐ ๐š๐๐ง๐ž ๐Š๐ž ๐‹๐ข๐ฒ๐ž ๐Œ๐ข๐ฅ ๐‰๐š๐š๐ฒ๐ž ๐‘๐š๐ฎ๐ณ๐š ๐†๐š๐ฎ๐ฌ ๐Š๐š.

  Karte Hai Jinno Bashar Lyrics


  ๐’๐š๐ฃ๐๐š ๐†๐š๐š๐ก-๐„-๐‰๐ข๐ง๐ง-๐Ž ๐ˆ๐ง๐ฌ๐š๐š ๐€๐š๐ฉ ๐Š๐š ๐๐š๐ช๐ฌ๐ก๐ž ๐๐š๐๐š๐ฆ,

  ๐“๐š๐š๐ฃ ๐–๐š๐š๐ฅ๐จ๐ง ๐Š๐ž ๐‹๐ข๐ฒ๐ž ๐‡๐š๐ข๐ง ๐“๐š๐š๐ฃ ๐“๐š๐ฅ๐ฐ๐š ๐†๐š๐ฎ๐ฌ ๐Š๐š.


  ๐‘๐š๐ฎ๐ฌ๐ก๐ง๐ข ๐’๐ก๐š๐ฆ’๐š ๐’๐ž ๐Š๐ฒ๐š ๐Š๐š๐š๐ฆ ๐€๐ง๐๐ก๐ž ๐€๐š๐ง๐ค๐ก ๐Š๐จ,

  ๐Œ๐จ๐ฆ๐ข๐ง-๐Ž ๐Š๐ž ๐‚๐ก๐š๐ฌ๐ก๐ฆ-๐„-๐ƒ๐ข๐ฅ ๐Œ๐ž ๐‡๐š๐ข ๐”๐ฃ๐š๐š๐ฅ๐š ๐†๐š๐ฎ๐ฌ ๐Š๐š.


  ๐’๐š๐ฅ๐ญ๐š๐ง๐š๐ญ ๐’๐ก๐š๐š๐ก-๐„-๐Œ๐š๐๐ข๐ง๐š ๐๐ž ๐€๐ญ๐š ๐…๐š๐ซ๐ฆ๐š๐š๐ฒ๐ข ๐‡๐š๐ข,

  ๐‘๐š๐š๐ž๐ฃ ๐ˆ๐ช๐ฅ๐ข๐ฆ๐ž ๐–๐ข๐ฅ๐š๐š๐๐š๐ญ ๐Œ๐ž ๐‡๐š๐ข ๐’๐ข๐ค๐ค๐š ๐†๐š๐ฎ๐ฌ ๐Š๐š.


  ๐‰๐š๐ฅ๐ญ๐ž ๐‡๐š๐ข๐ง ๐ƒ๐ฎ๐ฌ๐ก๐ฆ๐š๐ง ๐Š๐ก๐ฎ๐๐š ๐Š๐ž ๐”๐ง๐ค๐ž ๐™๐ข๐ค๐ซ-๐Ž-๐…๐ข๐ค๐ซ ๐’๐ž,

  ๐–๐ข๐ซ๐ ๐’๐š๐› ๐€๐ฅ๐ฅ๐š๐ก ๐–๐š๐ฅ๐ž ๐Š๐š๐ซ๐ญ๐ž ๐‡๐š๐ข๐ง ๐˜๐š๐š ๐†๐š๐ฎ๐ฌ ๐Š๐š.


  ๐Š๐š๐ซ ๐‘๐š๐ก๐ž ๐‡๐š๐ข๐ง ๐€๐ฌ๐ก๐ช๐ข๐ฒ๐š๐ง ๐Š๐จ๐ฌ๐ก๐ข๐ฌ๐ก ๐†๐ก๐š๐ญ๐š๐š๐ง๐ž ๐Š๐ข ๐Œ๐š๐ ๐š๐ซ,

  ๐‘๐จ๐ณ ๐€๐Ÿ๐ณ๐จ๐ง ๐‡๐จ ๐‘๐š๐ก๐š ๐‡๐š๐ข ๐๐จ๐ฅ ๐๐š๐š๐ฅ๐š ๐†๐š๐ฎ๐ฌ ๐Š๐š.


  ๐๐š๐ช๐ฌ๐ก-๐„-๐๐š๐š ๐’๐ก๐š๐š๐ก-๐„-๐Œ๐š๐๐ข๐ง๐š ๐’๐š๐š๐Ÿ ๐€๐š๐ญ๐š ๐‡๐š๐ข ๐๐š๐ณ๐š๐ซ,

  ๐‰๐š๐› ๐“๐š๐ฌ๐š๐ฐ๐ฐ๐ฎ๐ซ ๐Œ๐ž ๐‰๐š๐ฆ๐š๐š๐ญ๐ž ๐‡๐š๐ข ๐’๐š๐ซ๐š๐š๐ฉ๐š ๐†๐š๐ฎ๐ฌ ๐Š๐š.


  ๐’๐š๐๐ช๐ž ๐ˆ๐ฌ ๐๐š๐ง๐๐š ๐๐š๐ฐ๐š๐š๐ณ๐ข ๐Š๐ž ๐…๐ข๐๐š ๐”๐ฌ ๐ƒ๐š๐ข๐ง ๐Š๐ž,

  ๐‡๐š๐ฆ ๐’๐ž ๐Š๐ฎ๐ญ๐ญ๐ž ๐๐š๐ฅ ๐‘๐š๐ก๐ž ๐‡๐š๐ข๐ง ๐Š๐ก๐š๐š ๐Š๐ž ๐“๐ฎ๐ค๐๐š ๐†๐š๐ฎ๐ฌ ๐Š๐š,


  ๐‡๐š๐ฌ๐ก๐ซ ๐Œ๐ž ๐”๐ญ๐ก๐ก๐š ๐‡๐ฎ๐š ๐‡๐š๐ข ๐‘๐ฎ-๐„-๐€๐ง๐ฐ๐š๐ซ ๐’๐ž ๐๐š๐ช๐š๐š๐›,

  ๐€๐š๐ฌ๐ข๐ช-๐Ž ๐ƒ๐ข๐ฅ ๐Š๐ก๐จ๐ฅ ๐Š๐ž ๐Š๐š๐ซ ๐‹๐จ ๐๐š๐ณ๐š๐š๐ซ๐š ๐†๐š๐ฎ๐ฌ ๐Š๐š.


  ๐”๐ฆ๐ซ ๐๐ก๐š๐ซ ๐‘๐š๐ค๐ก๐ง๐š ๐‰๐š๐ฆ๐ž๐ž๐ฅ-๐„-๐๐š๐๐ซ๐ข ๐–๐ข๐ซ๐-๐„-๐™๐š๐›๐š๐š๐ง,

  ๐๐š๐š๐ฆ-๐„-๐‡๐š๐ช ๐Š๐š ๐€๐ฎ๐ซ ๐‡๐š๐›๐ข๐›-๐„-๐Š๐ข๐›๐ซ๐ข๐ฒ๐š ๐Š๐š, ๐†๐š๐ฎ๐ฌ ๐Š๐š.

  123

  ๐†๐š๐ฎ๐ฌ ๐Š๐จ ๐Š๐ฒ๐ฎ๐ง ๐Š๐š๐ซ ๐๐š ๐€๐š๐ฒ๐ž ๐๐ฒ๐š๐š๐ซ ๐“๐ฎ๐ฆ ๐๐š๐ซ ๐€๐ฒ ๐‰๐š๐ฆ๐ž๐ž๐ฅ,

  ๐‡๐š๐ข ๐‘๐š๐ณ๐š ๐Œ๐ฎ๐ซ๐ฌ๐ก๐ข๐ ๐“๐ฎ๐ฆ๐ก๐š๐ซ๐š ๐‰๐จ ๐‡๐š๐ข ๐๐ฒ๐š๐š๐ซ๐š ๐†๐š๐ฎ๐ฌ ๐Š๐š.  Karte Hain Jinno Bashar Har Waqt Charcha Gaus Ka Manqabat Sharif Lyrics In Hindi.  เค•เคฐเคคเฅ‡ เคนเฅˆเค‚ เคœเคฟเคจเฅเคจเฅ‹ เคฌเคถเคฐ เคนเคฐ เคตเค•เฅเคค เคšเคฐเฅเคšเคพ เค—เฅŒเคธ เค•เคพ,
  เคฌเคœ เคฐเคนเคพ เคนเฅˆ เคšเคพเคฐ เคธเฅ‚ เค†เคฒเคฎ เคฎเฅ‡เค‚ เคกเค‚เค•เคพ เค—เฅŒเคธ เค•เคพ เฅค


  เคจเคพเคฐ เค เคฆเฅ‹เคœเค– เคธเฅ‡ เคฌเคšเคพเคเค—เคพ เค•เคพ เคธเคนเคพเคฐเคพ เค—เฅŒเคธ เค•เคพ,
  เคฒเฅ‡ เคšเคฒเฅ‡เค—เคพ เค–เฅเคฒเฅเคฆ เคฎเฅ‡เค‚ เค…เคฆเคจเคพ เค‡เคถเคพเคฐเคพ เค—เฅŒเคธ เค•เคพ เฅค


  เคจเคœเคผเค† เคฎเฅ‡เค‚, เคฎเคฐเค•เคฆ เคฎเฅ‡เค‚, เคฎเคนเคถเคฐ เคฎเฅ‡เค‚ เคฎเคฆเคฆ เคซเคฐเคฎเคพเคเค‚เค—เฅ‡,
  เคนเฅ‹ เคšเฅเค•เคพ เคนเฅˆ เค…เคนเคฆ เคชเคนเคฒเฅ‡ เคนเฅ€ เคนเคฎเคพเคฐเคพ เค—เฅŒเคธ เค•เคพ เฅค


  เค–เคพเคฒเคฟเค• เค เค•เฅŒเคจเฅ‹ เคฎเค•เคพเค‚ เคจเฅ‡ เคชเคนเคฒเฅ‡ เคนเฅ€ เคฐเฅ‹เคœเคผ เค เค…เคœเคผเคฒ,
  เคฒเคฟเค– เคฆเคฟเคฏเคพ เคนเฅˆ เคฎเฅ‡เคฐเฅ€ เคชเฅ‡เคถเคพเคจเฅ€ เคชเฅ‡ เคฌเค‚เคฆเคพ เค—เฅŒเคธ เค•เคพ เฅค


  เค•เฅเคฏเคพ เค…เคœเคฌ เคฌเฅ‡โ€“เคชเฅ‚เค› เคฎเฅเค เคธเฅ‡ เค›เฅ‹เคกเคผ เคธเฅ‡ เคฎเฅเคจเค•เคฐ เคจเค•เฅ€เคฐ,
  เคฆเฅ‡เค– เค•เคฐ เคฎเฅ‡เคฐเฅ‡ เค•เคซเคจ เคชเคฐ เคจเคพเคฎ เคฒเคฟเค–เคพ เค—เฅŒเคธ เค•เคพ เฅค

  Karte Hai Jinno Bashar Lyrics


  เคจเคœเคผเค† เคฎเฅ‡เค‚, เคฎเคฐเค•เคฆ เคฎเฅ‡เค‚, เคฎเคนเคถเคฐ เคฎเฅ‡เค‚ เค•เคนเฅ€เค‚ เคญเฅ€ เคฏเคพ เค–เฅเคฆเคพ,
  เคนเคพเคฅ เคธเฅ‡ เค›เฅ‚เคŸเฅ‡ เคจเคพ เคฆเคพเคฎเคพเคจ เค เคฎเฅ‹เค…เคฒเฅเคฒเคพ เค—เฅŒเคธ เค•เคพ เฅค


  เคนเคพเค‚ เคœเคผเคฐเคพ เค เคนเคฐเฅ‹ เคซเคฐเคฟเคถเฅเคคเฅ‹เค‚ เคซเคฟเคฐ เคœเฅ‹ เคšเคพเคนเฅ‹ เคชเฅ‚เค›เคจเคพ,
  เค•เคฐ เคคเฅ‹ เคฒเฅ‡เคจเฅ‡ เคฆเฅ‹ เคฎเฅเคเฅ‡ เคชเคนเคฒเฅ‡ เคจเคœเคผเคพเคฐเคพ เค—เฅŒเคธ เค•เคพ เฅค


  เคธเคฌ เค–เคธเฅ‹ เค–เคพเคถเคพเค• เค เค‡เคธเฅเคฏเคพเค‚ เค†เคจ เคฎเฅ‡เค‚ เคฌเคน เคœเคพเคเค—เคพ,
  เคœเฅ‹เคถ เคชเคฐ เคœเคพเคเค—เคพ เคœเคฟเคธ เคตเค•เฅเคค เคฆเคฐเคฟเคฏเคพ เค—เฅŒเคธ เค•เคพ เฅค

  Karte Hai Jinno Bashar Lyrics


  เคเฅ‹เคฒเคฟเคฏเคพเค‚ เคซเฅˆเคฒเคพเค“ เคฆเฅŒเคกเคผเฅ‹ เคญเฅ€เค– เคฒเฅ‹ เคฆเคพเคฎเคจ เคญเคฐเฅ‹,
  เคฌเคŸ เคฐเคนเคพ เคนเฅˆ เค†เคธเฅเคคเคพเค‚ เคชเคฐ เค†เคฎเคฌเคพเคกเคผเคพ เค—เฅŒเคธ เค•เคพ เฅค


  เค†เค‚เค– เคฎเคฒเคจเฅ‡ เค•เฅ‡ เคฒเคฟเค เคนเคพเคฅ เค†เคฏเฅ‡ เคšเฅŒเค–เคŸ เค—เฅŒเคธ เค•เฅ€,
  เคธเคฐ เคฐเค—เคกเคผเคจเฅ‡ เค•เฅ‡ เคฒเคฟเค เคฎเคฟเคฒ เคœเคพเค เคฐเฅŒเคœเคผเคพ เค—เฅŒเคธ เค•เคพ เฅค


  เคธเคœเคฆเคพ เค—เคพเคน เค เคœเคฟเคจเฅเคจเฅ‹ เค‡เค‚เคธเคพเค‚ เค†เคชเค•เคพ เคจเค•เฅเคถเฅ‡ เค•เคฆเคฎ,
  เคคเคพเคœ เคตเคพเคฒเฅ‹เค‚ เค•เฅ‡ เคฒเคฟเค เคนเฅˆ เคคเคพเคœ เคคเคฒเคตเคพ เค—เฅŒเคธ เค•เคพ เฅค


  เคฐเฅŒเคถเคจเฅ€ เคถเคฎเค† เคธเฅ‡ เค•เฅเคฏเคพ เค•เคพเคฎ เค…เค‚เคงเฅ‡ เค†เค‚เค– เค•เฅ‹,
  เคฎเฅ‹เคฎเคฟเคจเฅ‹เค‚ เค•เฅ‡ เคšเคถเฅเคฎเฅ‡ เคฆเคฟเคฒ เคฎเฅ‡เค‚ เคนเฅˆ เค‰เคœเคพเคฒเคพ เค—เฅŒเคธ เค•เคพ เฅค


  เคธเคฒเฅเคคเคจเคค เคถเคพเคน เค เคฎเคฆเฅ€เคจเคพ เคจเฅ‡ เค…เคคเคพ เคซเคฐเคฎเคพเคˆ เคนเฅˆ,
  เคฐเคพเคเคœ เค‡เค•เฅเคฒเคพเคฎเฅ‡ เคตเคฟเคฒเคพเคฆเคพเคค เคฎเฅ‡เค‚ เคนเฅˆ เคธเคฟเค•เฅเค•เคพ เค—เฅŒเคธ เค•เคพ เฅค                   


  เคœเคฒเคคเฅ‡ เคนเฅˆ เคฆเฅเคถเฅเคฎเคจ เค–เฅเคฆเคพ เค•เฅ‡ เค‰เคจเค•เฅ‡ เคœเคผเคฟเค•เฅเคฐเฅ‹ เคซเคผเคฟเค•เฅเคฐ เคธเฅ‡,
  เคตเคฟเคฐเฅเคฆ เคธเคฌ เค…เคฒเฅเคฒเคพเคน เคตเคพเคฒเฅ‡ เค•เคฐเคคเฅ‡ เคนเฅˆเค‚ เคฏเคพ เค—เฅŒเคธ เค•เคพ เฅค


  เค•เคฐ เคฐเคนเฅ‡ เคนเฅˆเค‚ เค…เคถเฅเค•เคฟเคฏเคพเค‚ เค•เฅ‹เคถเคฟเคถ เค˜เคŸเคพเคจเฅ‡ เค•เฅ€ เคฎเค—เคฐ,
  เคฐเฅ‹เคœเคผ เค…เคซเฅเคœเคผเฅ‹เค‚ เคนเฅ‹ เคฐเคนเคพ เคนเฅˆ เคฌเฅ‹เคฒ เคฌเคพเคฒเคพ เค—เฅŒเคธ เค•เคพ เฅค

  Karte Hai Jinno Bashar Lyrics


  เคจเค•เฅเคถเฅ‡ เคชเคพ เคถเคพเคน เค เคฎเคฆเฅ€เคจเคพ เคธเคพเคซ เค†เคคเคพ เคนเฅˆ เคจเคœเคฐ,
  เคœเคฌ เคคเคธเคตเฅเคตเฅเคฐ เคฎเฅ‡เค‚ เคœเคฎเคพเคคเฅ‡ เคนเฅˆเค‚ เคธเคฐเคพเคชเคพ เคจเฅ‚เคฐ เค•เคพ เฅค


  เคธเคฆเค•เฅ‡ เค‡เคธ เคฌเค‚เคฆเคพ เคจเคตเคพเคœเคผเฅ€ เค•เฅ‡ เคซเคฟเคฆเคพ เค‰เคธ เคฆเฅˆเคจ เค•เฅ‡,
  เคนเคฎ เคธเฅ‡ เค•เฅเคคเฅเคคเฅ‡ เคชเคฒ เคฐเคนเฅ‡ เคนเฅˆเค‚ เค–เคพ เค•เฅ‡ เคŸเฅเค•เคกเคผเคพ เค—เฅŒเคธ เค•เคพ เฅค


  เคนเคถเฅเคฐ เคฎเฅ‡เค‚ เค‰เค เฅเค เคพ เคนเฅเค† เคนเฅˆ เคนเฅˆ เคฐเฅ เค เค…เคจเคตเคฐ เคธเฅ‡ เคจเค•เคผเคพเคฌ,
  เค†เคถเคฟเค•เฅ‹เค‚ เคฆเคฟเคฒ เค–เฅ‹เคฒ เค•เฅ‡ เค•เคฐ เคฒเฅ‹ เคจเคœเคผเคพเคฐเคพ เค—เฅŒเคธ เค•เคพ เฅค


  เค‰เคฎเฅเคฐ เคญเคฐ เคฐเค–เคจเคพ เคœเคฎเฅ€เคฒ เค เค•เคพเคฆเคฐเฅ€ เคตเฅ€เคฐเฅเคฆ เค เคœเคผเคฌเคพเค‚,
  เคจเคพเคฎ เค เคนเค•เคผ เค•เคพ เค”เคฐ เคนเคฌเฅ€เคฌ เค เค•เคฟเคฌเฅเคฐเคฟเคฏเคพ เค•เคพ เค—เฅŒเคธ เค•เคพ เฅค


  เค—เฅŒเคธ เค•เฅ‹ เค•เฅเคฏเฅ‚ เค•เคฐ เคจ เค†เค เคชเฅเคฏเคพเคฐ เคคเฅเคฎเคชเฅ‡ เค เคœเคฎเฅ€เคฒ,
  เคนเฅˆ เคฐเคœเคผเคพ เคฎเฅเคฐเฅเคถเฅ€เคฆ เคคเฅเคฎเฅเคนเคพเคฐเคพ เคœเฅ‹ เคนเฅˆ เคชเฅเคฏเคพเคฐเคพ เค—เฅŒเคธ เค•เคพ เฅคเฅค


  Karte Hain Jinno Bashar Har Waqt Charcha Gaus Ka Manqabat Sharif Lyrics In Urdu.
  ฺฉุฑุช’ Œฺบ ุฌู†ูˆ ุจุดุฑ ุฑ ูˆู‚ุช ฺ†ุฑฺ†ุง ุบูˆุซ ฺฉุง
  ุจุฌ ุฑุง ’ ฺ†ุงุฑ ุณูˆ ุนุงู„ู… ู…Œฺบ ฺˆู†ฺฉุง ุบูˆุซ ฺฉุง


  ู†ุงุฑ’ ุฏูˆุฒุฎ ุณ’ ุจฺ†ุงุฆŒฺฏุง ุณุงุฑุง ุบูˆุซ ฺฉุง
  ู„’ ฺ†ู„’ฺฏุง ุฎู„ุฏ ู…Œฺบ ุงุฏู†ุง ุงุดุงุฑ ุบูˆุซ ฺฉุง

  123

  ู†ุฒุน ู…ŒฺบุŒ ู…ุฑู‚ุฏ ู…ŒฺบุŒ ู…ุญุดุฑ ู…ุฏุฏ ูุฑู…ุงุฆŒู†ฺฏ’ 
  ูˆ ฺ†ฺฉุง ’ ุนุฏ ูพู„’ Œ ู…ุงุฑุง ุบูˆุซ ฺฉุง 


  ุฎุงู„ู‚ู ฺฉูˆู†ูˆฺบ ู…ฺฉุงฺบ ู†’ ูพู„’ Œ ุฑูˆุฒู ุงุฒู„
  ู„ฺฉฺพ ุฏŒุง ’ ู…ŒุฑŒ ูพŒุดุงู†Œ ูพ’ ุจู†ุฏ ุบูˆุซ ฺฉุง


  ฺฉŒุง ุนุฌุจ ุจ’ ูพูˆฺ†ฺพ ู…ุฌฺพฺฉูˆ ฺ†ฺพูˆฺ‘ ุฏ’ ู…ู†ฺฉุฑ ู†ฺฉŒุฑ
  ุฏŒฺฉฺพ ฺฉุฑ ู…Œุฑ’ ฺฉูู† ูพุฑ ู†ุงู… ู„ฺฉฺพุง ุบูˆุซ ฺฉุง


  ู†ุฒุน ู…ŒฺบุŒ ู…ุฑู‚ุฏ ู…ŒฺบุŒ ู…ุญุดุฑ ู…Œฺบ ฺฉŒฺบ ุจฺพŒ Œ ุฎุฏุง
  ุงุชฺพ ุณ’ ฺ†ฺพูˆูน’ ู† ุฏุงู…ุงู†ู ู…ูุนู„ู‘ูฐŒ ุบูˆุซ ฺฉุง


  ุงฺบ ุฐุฑุง ูนฺพุฑูˆ ูุฑุดุชูˆฺบ ูุฑ ุฌูˆ ฺ†ฺพุงูˆ ูพูˆฺ†ฺพู†ุง
  ฺฉุฑ ุชูˆ ู„Œู†’ ุฏูˆ ู…ุฌฺพ’ ูพู„’ ู†ุธุงุฑ ุบูˆุซ ฺฉุง


  ุณุจ ุฎุณ ูˆ ุฎุงุดุงฺฉู ุนุณŒุงฺบ ุงู“ู† ู…Œ ุจ ุฌุงุฆ’ฺฏุง
  ุฌูˆุด ูพุฑ ุขุฌุงุฆŒฺฏุง ุฌุณ ูˆู‚ุช ุฏุฑŒุง ุบูˆุซ ฺฉุง


  ุฌฺพูˆู„Œุงฺบ ูพฺพŒู„ุงูˆ ุฏูˆฺ‘ูˆ ุจฺพŒ ู„ูˆ ุฏุงู…ู† ุจฺพุฑูˆ
  ุจูน ุฑุง ’ ุขุณุชุงฺบ ูพุฑ ุขู…ุจุงุฏุง ุบูˆุซ ฺฉุง


  ุขู†ฺฉฺพ ู…ู„ู†’ ฺฉ’ ู„ุฆ’ ุงุชฺพ ุขุฆ’ ฺ†ูˆฺฉฺพูน ุบูˆุซ ฺฉŒ
  ุณุฑ ุฑฺฏฺ‘ู†’ ฺฉ’ ู„Œ’ ู…Œู„ ุฌุงุฆ’ ุฑูˆุถ ุบูˆุซ ฺฉุง


  ุณุฌุฏ ฺฏุง’ ุฌู† ูˆ ุงู†ุณุงฺบ ุขูพ ฺฉุง ู†ู‚ุด’ ู‚ุฏู…
  ุชุงุฌ ูˆุงู„ูˆฺบ ฺฉ’ ู„Œ’ ’ ุชุงุฌ ุชู„ูˆุง ุบูˆุซ ฺฉุง


  ุฑูˆุดู†Œ ุดู…ุน ุณ’ ฺฉŒุง ฺฉุงู… ุงู†ุฏฺพ’ ุขู†ฺฉฺพ ฺฉูˆ
  ู…ูˆู…ู†ูˆฺบ ฺฉ’ ฺ†ุดู…ู ุฏู„ ู…Œฺบ ’ ุงูุฌุงู„ุง ุบูˆุซ ฺฉุง


  ุณู„ุทู†ุช ุดุงู ู…ุฏŒู† ู†’ ุนุทุง ูุฑู…ุงุฆŒ ’
  ุฑุงุฆุฌ ุงู‚ู„Œู…ู ูˆู„ุงุฏุช ู…Œฺบ ’ ุณฺฉ ุบูˆุซ ฺฉุง


  ุฌู„ุช’ Œฺบ ุฏุดู…ู† ุฎุฏุง ฺฉ’ ุงูู†ฺฉ’ ุฐฺฉุฑ ูˆ ูฺฉุฑ ุณ’
  ูˆูุฑุฏ ุณุจ ุงู„ู„ู‘ูฐ ูˆุงู„’ ฺฉุฑุช’ Œฺบ Œ ุบูˆุซ ฺฉุง

  123

  ฺฉุฑ ุฑ’ Œฺบ ุงุดู‚Œุง ฺฉูˆุดุด ู…ูนุงู†’ ฺฉŒ ู…ฺฏุฑ
  ุฑูˆุฒ ุงูุฒูˆฺบ ูˆ ุฑุง ’ ุจูˆู„ ุจุงู„ุง ุบูˆุซ ฺฉุง


  ู†ู‚ุด’ ูพุง ุดุงู ู…ุฏŒู† ุตุงู ุขุชุง ’ ู†ุธุฑ
  ุฌุจ ุชุตูˆู‘ุฑ ู…Œฺบ ุฌู…ุงุช’ ’ ุณุฑุงูพุง ุบูˆุซ ฺฉุง


  ุตุฏู‚’ ุงุณ ุจู†ุฏ ู†ูˆุงุฒŒ ฺฉ’ ูุฏุง ุงุณ ุฏูŽŒฺบ ฺฉ’
  ู… ุณ’ ฺฉูุชู‘’ ูพู„ ุฑ’ ’ ฺฉุง ู„’ ูนฺฉฺ‘ุง ุบูˆุซ ฺฉุง


  ุญุดุฑ ู…Œฺบ ุงููนู‘ฺพุง  ูˆุง ’ ุฑูˆ’ ุงู†ูˆุฑ ุณ’ ู†ู‚ุงุจ
  ุนุงุดู‚ูˆฺบ ุฏู„ ฺฉฺพูˆู„ ฺฉุฑ ฺฉุฑ ู„ูˆ ู†ุธุงุฑ ุบูˆุซ ฺฉุง


  ุนู…ุฑ ุจฺพุฑ ุฑฺฉฺพู†ุง ุฌู…ู„ู ู‚ุงุฏุฑŒ ูˆูุฑุฏ’ ุฒุจุงฺบ
  ู†ุงู…’ ุญู‚ ฺฉุง ุงูˆุฑ ุญุจŒุจู ฺฉุจุฑŒุง ฺฉุง ุบูˆุซ ฺฉุง


  ุบูˆุซ ฺฉูˆ ฺฉŒูˆฺบ ฺฉุฑ ู† ุขุฆ’ ูพŒุงุฑ ุชู…ูพุฑ ุงŒ ุฌู…Œู„
  ’ ุฑุถุง ู…ุฑุดุฏ ุชู…ุงุฑุง ุฌูˆ ’ ูพŒุงุฑ’ ุบูˆุซ ฺฉุง
  โœ๐Ÿป๐‘ฒ๐’‚๐’๐’‚๐’‚๐’Ž-๐‘ฌ-๐‘ฏ๐’–๐’›๐’๐’๐’“ ๐‘ฑ๐’‚๐’Ž๐’†๐’†๐’-๐‘ฌ-๐‘ธ๐’‚๐’…๐’“๐’Š 
   ุฑุถŒ ุงู„ู„ ุชุนุงู„ูฐŒ ุนู† โฃ๏ธ                   

  Qแด€ส™แด€แด€ษชสŸ-E-Bแด€แด‹สœsสœษชsสœ 


  Leave a Comment