Haq Par Kaun Hai? Imaan Waala Kaun Hai?

Imaan Kya Hai | Haq Par Kaun Hai

72 Firqe Jahannam Me Aur 1 Firqa Jannat Me

Hadees Sharif

Huzoor Sallallaholaihewasallam Ne Farmaya

“Meri Ummat 73 Firqe Me Bategi Sirf Ek(1) Firqa Jannat Me Hoga Aur Baaqi(72) Jahannam Me”.
Sahaba Ekraam Ne Arz Kya Ya Rasulallah Sallallhoalihewasallam Woh Kaunsa Firqa Hoga Jo Jannati Hoga To Hamare Aaqa Sallallaholaihewasallam Ne Farmaya Ke Jo Mere Aur Mere Sahaba Ke Tareeqe Par Hoga Wohi Jannati Ho Ga…..”

Note:- Es Hadees Ne Saaf Zahir Kar Diya Ke Agar Koi Laakh Roza Namaaz Aur Ibadat Kare Agar Uska Aqeeda Aur Uska Tareeqa Huzoor Sallallaholaihewasallam Aur Unke Sahaba Ke Tareeqe Par Na Hoga To Woh Bhi Jahannam Me Jaayega. . Aur Is Hadees Sharif Se Un Sulhekulli Loogo Ka Bhi Rad Ho Gaya Jo Kahte Hai Har Kalma Padhne Waala Sahi Hai Maazallah Chahe Woh Kisi Bhi Firqe Ka Ho( Maazallah)…..”

Refrence:-( Abu Daud Sharif, jild:2, page: 653)

Tamheede Imaan Sharif Padhe Aur Haq Ko Jaane Apna Imaan Bachaye

Tamheede Imaan Sharif


Leave a Comment